Ratapalvelut

Radalla järjestettävään kartingkouluun on mahdollista osallistua omalla tai kerhon kartilla, katso sivusto keimolafk.com

  • Radalla käytettävillä ajoneuvoilla on oltava liikennevakuutus.
  • Radalla noudatetaan ehdotonta max 100 dB(A) melutasoa
  • Radalla ehdoton  alkoholiraja 0,0‰